Masáž vědomého doteku

Masáž vědomého doteku

Masáží a dotekem lze léčit, zmírnit bolest, odstranit napětí, více se uvolnit do svého středu a svého srdce. Dotek znamená kontakt, dává pocit jistoty, tepla, radosti, obnovuje životní sílu. Dotek je základní potřeba, kterou člověk vnímá od miminka. Dotekem pociťujeme, že jsem se přijatelní, milovaní a více sebejistí. Jako malé děti jsme díky hlazení a mazlení s rodiči si vytvořili zdravý růst a vývoj. I doteky používáme k tomu, abychom vyjádřili své pocity, city, abychom druhým vyjádřili co k nim cítíme. Někteří mají strach se dotknout druhého, mají strach vyjádřit dotekem náklonnost i soucit. Právě masáží a dotekem se může tento pocit strachu a ztuhlosti uvolnit a „odejít“ z těla pryč a tím se uvolní místo pro lásku, soucit, porozumění, sebepoznání, sebepřijetí a přijetí druhých.

Osvobození pánve

Léčení rozety

Léčení vajry

Léčení jony

Taoistícká masáž

Masáž čtyř živlů: 1. Země

  1. Oheň
  2. Vzduch
  3. Voda

Otevírání čaker esenciálními oleji

Kašmírská masáž

Masáž tělesných vtisků (pět druhů doteku)

Rajchova spinální masáž

CENA 60 minut 1.200,-Kč